Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Medlemsmöten 2021

Datum: 16 september 2021
Tid: 13:15-16:15
Plats: digitalt

Datum: 29 oktober 2021
Tid: 13:15-16:15
Plats: digitalt

Datum: 8 december
Tid: 13:15-16:15
Plats: digitalt