Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Medlemsmöten

Nästa medlemsmöte:

Datum: 26-27 jan 2021
Tid: start 13:00 resp 08:00
Plats: digitalt

Datum: 25 mars 2021
Tid: 08:00-12:00
Plats: digitalt

Datum: 19 maj 2021 prel
Tid: –
Plats: digitalt