Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Kvalitetsdialog

De regionala biblioteksverksamheterna, Kungliga Biblioteket och den kommunala nivån samverkar kring uppdraget att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och landsting har utformats och hur de används. Uppdraget står i KB:s myndighetsinstruktion och i den nya bibliotekslag som träder i kraft ifrån årsskiftet.

Läs mer om kvalitetsdialog på Kungliga Bibliotekets blogg om biblioteksstatistik