Sveriges Länsbibliotekarier

Nätverk

Protokoll från nätverksmöten

NÄLLI – Läns- och regionnätverket för läs- och litteraturfrämjande

NÄLLI – Läns- och regionnätverket för läs- och litteraturfrämjande – Mötesanteckningar 2015-11-04

NÄLLI – Läns- och regionnätverket för läs- och litteraturfrämjande – Mötesanteckningar 2015-06-01

NÄLLI – Läns- och regionnätverket för läs- och litteraturfrämjande – Mötesanteckningar 2014-10-22

NÄLLI – Läns- och regionnätverket för läs- och litteraturfrämjande – Mötesanteckningar – 2014-06-02

NÄLLI – Läns- och regionnätverket för läs- och litteraturfrämjande – Uppstartsmöte – 2014-04-04

 

Tillgänglighet på bibliotek

Nätverksträff länsbibliotek och tillgänglighetsfrågor i Göteborg 20160525

Nätverksträff länsbibliotek tillgänglighetsfrågor i Luleå 20150422

Nätverket om tillgänglighet på bibliotek – mötesanteckningar 2014-06-03

Tillgänglighetskonsulenter samt IT- och mediekonsulenter – 23 maj 2013

Tillgänglighetskonsulenter – Varberg 24 maj 2013

 

Barn och unga

Innovate or die 2016 -tips och dokumentation

Innovate or die 2016 – Meröppet och barnbibliotek

Innovate or die 2016 – litenlitengruppbild

Innovate or die 2016 – litengruppbild

Innovate or die 2016 – stor gruppbild

Innovate or die – Inbjudan till nationell konferens för dig som arbetar med barn och unga inom regional biblioteksverksamhet 27-28 januari 2016 på Arbetets museum i Norrköping

Konsulentkonferens barn och unga, Stockholm 28-29 januari 2015

Barnkonsulenter – Östersund 28-29 maj 2013

 

BBW – Barn, bibliotek och webbar

BBW – Barn, bibliotek och webbar – 10 april 2014