Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper inom FRB

Barn, IT och KB
Kerstin Olsson, Länsbibliotek Östergötland
Birgitta Markusson, Norrbottens Länsbibliotek

Ny överenskommelse om läsande med KUR (NyÖKur)
Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland (sammankallande)
Kerstin Olsson, Länsbibliotek Östergötland
Susanne Ljungström, Länsbiblioteket i Västerbotten
Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna

Kommunikationsstrategi
AG kommunikationsstrategi läggs ner, men kan startas igen efter visionsarbetet.

BBW – referensgruppen för barn
Katarina Dorbell (Barnens bibliotek)
Åsa Zetterström (Mina bibliotek)
Regine Nordström (Polarbibblo)
Ingrid Källström (MTM)
Åsa Andersson (BibliotekMitt)
Annika Holmén (Regionbibliotek Östergötland)

Sammanhang där FRB är inbjuden, formell representation

MTM:s råd
Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping