Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Regionala planer

Regionala och kommunala biblioteksplaner finns att läsa på Kungliga bibliotekets statistikblogg

Remissupplagor samt befintliga biblioteks- och kulturplaner.

(Listan uppdateras löpande.)

Blekinge (Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg)
Blekinges regionala kulturplan 2015-2017
Regional biblioteksplan region Blekinge och Region Kronoberg 2016-2018

Dalarna
Visa vägen – Dalarnas kultur- och bildningsplan 2016-2018
Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018

Gotlands länsbibliotek
Bibliotek för alla – Biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017
Region Gotland – kulturplan 2017-2020

Gävleborg
Biblioteksplan för Region Gävleborg 2016-2019
Kulturplan för Gävleborg 2016-2018

Halland
Hallands kulturplan 2017 – 2020
Biblioteksstrategi för Halland 2010 – 2020

Jämtland
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018
Regional biblioteksplan 2016 – 2018

Jönköping
Regional kulturplan Jönköpings län 2015-2017
Regional biblioteksplan Jönköpings län 2015-2017

Kalmar

Kulturplan Kalmar län 2015-2017
Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län 2017-2021

Kronoberg (Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg)
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017
Regional biblioteksplan, Region Blekinge och Region Kronoberg 2016-2018

Norrbotten
Regional kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Kompletteringar 2016
Kompletteringar 2017

Skåne
Regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Stockholm
Regional biblioteksplan för Stockholms län 2015-2017

Sörmland
Kulturplan Sörmland 2015-2018
Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2016-2018

Uppsala
Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017
Populärversion Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017
Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015-2017

Värmland
Värmlands kulturplan 2017-2020
Regional biblioteksplan 2017-2020

Västerbotten
Västerbottens läns kulturplan 2016-2019
Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016-2019

Västernorrland
Regional biblioteksplan 2015–2017
Kulturplan för Västernorrland 2015-2018
Prioriteringar och särskilda satsningar 2017 – Kulturplan för Västernorrland 2015 – 2018

Västmanland
En livskraftig region – Regional Kulturplan 2015-2018
Regional biblioteksplan 2015-2018

Västra Götaland
Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019
Regional biblioteksplan 2016-2019

Örebro
Örebro läns kulturplan 2016-2019
Regional biblioteksplan 2016 – 2019

Östergötland
Kulturplan för Östergötland 2016-2019
Regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019