Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Styrelsen

Föreningen för regional biblioteksverksamhet har till syfte att utifrån ett regionalt perspektiv främja biblioteksutvecklingen i landet.

Föreningen ska fortlöpande följa utvecklingen inom området och agera både genom egna initiativ, och genom att vara remissinstans, motpart och samarbetspartner till andra aktörer inom området.

Föreningens ordförande är Kristina Hedberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ledamöter:
Charlotte Åstrand, ledamot
Detlef Barkanowitz, Regionbibliotek Kalmar Län (kassör)
Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna (sekreterare)

 

Revisor:
Cecilia Hedernstam, Gotlands länsbibliotek
Karin Engström, Länsbibliotek Västmanland (suppleant)

Valberedning:
Per Erik Wik, Länsbibliotek Västernorrland
Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland
Lotta Åstrand, Länsbibliotek Sörmland (suppleant)