Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Styrelsen

Föreningen för regional biblioteksverksamhet har till syfte att utifrån ett regionalt perspektiv främja biblioteksutvecklingen i landet.

Föreningen ska fortlöpande följa utvecklingen inom området och agera både genom egna initiativ, och genom att vara remissinstans, motpart och samarbetspartner till andra aktörer inom området.

Föreningens ordförande är Hanna Rasmussen, Biblioteksutveckling Sörmland

Ledamöter:
Kerstin Örbro, Region Jämtland Härjedalen (sekreterare)
Helena Björnwall-Åström, Regionbibliotek Västerbotten (kassör)
Elisabeth Cserhalmi, Regionbibliotek Östergötland (ledamot)

Revisor:
Cecilia Herdenstam, Gotlands länsbibliotek
Oda Larsson, Region Värmland, avd för kulturutveckling (suppleant)

Valberedning:
Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten
Detlef Barkanowitz, Biblioteksutveckling Region Kalmar län
Kristina Hedberg, Regionbibliotek Blekinge och Kronoberg (sammankallande)