Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Styrelsen

Föreningen för regional biblioteksverksamhet har till syfte att utifrån ett regionalt perspektiv främja biblioteksutvecklingen i landet.

Föreningen ska fortlöpande följa utvecklingen inom området och agera både genom egna initiativ, och genom att vara remissinstans, motpart och samarbetspartner till andra aktörer inom området.

Föreningens ordförande är Kristina Hedberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ledamöter:
Peter Alsbjer, Regionbiblioteket i Örebro län
Birgitta Markusson, Länsbibliotek Norrbotten (kassör)
Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna

Revisor:
Cecilia Herdenstam, Gotlands länsbibliotek
Karin Hansson, Länsbibliotek Västmanland

Valberedning:
Malin Ögland
Maria Ehrenberg (suppleant)