Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Styrelsen

Föreningens ordförande är Hanna Rasmussen, Biblioteksutveckling Sörmland

Ledamöter:
Lotta Wedérus, Region Västmanland (sekreterare)
Helena Björnwall-Åström, Regionbibliotek Västerbotten (kassör)
Elisabeth Cserhalmi, Regionbibliotek Östergötland (ledamot)

Revisor:
Cecilia Herdenstam, Gotlands länsbibliotek
Oda Larsson, Region Värmland, avd för kulturutveckling (suppleant)

Valberedning:
Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten
Detlef Barkanowitz, Biblioteksutveckling Region Kalmar län
Kerstin Örbo, Region Jämtland Härjedalen (sammankallande)