Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Regionbibliotek

Läns-/regionbibliotek Kontaktperson
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg Kristina Hedberg
Länsbibliotek Dalarna Maria Törnfeldt
Gotlands länsbibliotek Cecilia Herdenstam
Kulturutveckling på Region Gävleborg Pia-Marit Ekström
Regionbibliotek Halland Maria Ehrenberg
Region Jämtland Härjedalen Kerstin Örbo; Catarina Lundström
Regionbibliotek Region Jönköpings län Johanna Billvén
Biblioteksutveckling Region Kalmar län Detlef Barkanowitz
Regionbibliotek Norrbotten Birgitta Markusson
Region Skånes kulturförvaltning Maria Tsakiris
Regionbibliotek Stockholm Peter Axelsson
Biblioteksutveckling Sörmland Hanna Rasmussen
Regionbibliotek Uppsala Lotta Åstrand
Region Värmland Oda Larsson
Kulturutveckling, Region Västmanland Lotta Wedérus
Regionbibliotek Västerbotten Helena Björnwall Åström
Regionbibliotek Västernorrland Peter Björkman
Västra Götalandsregionen Jenny Berner
Biblioteksutveckling Region Örebro län Peter Alsbjer
Regionbibliotek Östergötland Elisabeth Cserhalmi

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-postadresser till samtliga kontaktpersoner:
kristina.hedberg@regionblekinge.semaria.a.tornfeldt@ltdalarna.sececilia.herdenstam@gotland.semaria.ehrenberg@regionhalland.sekerstin.orbo@regionjh.se; catarina.lundstrom@regionjh.se ; johanna.billven@rjl.se; detlef.barkanowitz@regionkalmar.se; birgitta.markusson@nll.se; maria.tsakiris@skane.se; peter.axelsson@regionstockholm.se; pia-marit.ekstrom@regiongavleborg.sehanna.rasmussen@regionsormland.se;  oda.larsson@regionvarmland.selotta.wederus@regionvastmanland.sehelena.bjornwall.astrom@regionvasterbotten.se; peter.bjorkman@rvn.sejenny.berner@vgregion.se; peter.alsbjer@regionorebrolan.se; elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.secharlotte.astrand@regionuppsala.se

 

 

 

Ändra uppgifter?
Kontakta sidansvarig

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Meddelande

Skriv bokstäverna/siffrorna i fältet nedan:
captcha