Sveriges Länsbibliotekarier

Läns-/regionbibliotek

Läns-/regionbibliotek Kontaktperson
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg Kristina Hedberg
Länsbibliotek Dalarna Maria Törnfeldt
Gotlands länsbibliotek Cecilia Herdenstam
Kulturutveckling på Region Gävleborg Carin Isaksson
Regionbibliotek Halland Maria Ehrenberg
Region Jämtland Härjedalen Catarina Lundström
Regionbibliotek Region Jönköpings län Katinka Borg
Regionbiblioteket Kalmar län Lisa Lundqvist, tf
Norrbottens länsbibliotek Birgitta Markusson
Kultur Skåne Kristina Elding
Regionbibliotek Stockholm Margaretha Lindh, tf
Länsbibliotek Sörmland Erik Peurell
Länsbibliotek Uppsala Malin Ögland
Region Värmland Nina Höjdefors, Camilla Källgren
Länsbibliotek Västmanland Ulf Hölke
Länsbiblioteket i Västerbotten Carl-Axel Gyllenram
Länsbiblioteket Västernorrland Per-Erik Wik
Kultur i Väst Eva Fred
Regionbiblioteket i Örebro län Peter Alsbjer
Regionbibliotek Östergötland Kerstin Olsson

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-postadresser till samtliga kontaktpersoner:
kristina.hedberg@regionblekinge.se; maria.tornfeldt@falun.se; cecilia.herdenstam@gotland.se carin.palmqvist.isaksson@lg.se; maria.ehrenberg@regionhalland.se; katinka.borg@rjl.se; llt@rfkl.se; birgitta.markusson@nll.se; kristina.elding@skane.se; margaretha.lindh@stockholm.se;
malin.ogland@lul.senina.hojdefors@regionvarmland.seulf.holke@ltv.se;
carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.seper.erik.wik@lvn.se; eva.fred@kulturivast.se; catarina.lundstrom@regionjh.se; kerstin.ma.olsson@regionostergotland.se; peter.alsbjer@regionorebrolan.se; erik.peurell@dll.se;
camilla.kallgren@regionvarmland.se;

 

Ändra uppgifter?
Kontakta sidansvarig

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Meddelande

Skriv bokstäverna/siffrorna i fältet nedan:
captcha