Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Höstkonferensen

Rygg på person som tittar ut över industrilandskapet i Norrköping. På ryggen står det "Gu så daant vi har'ret. Men då äre barre å hålle ut å hålle ett oedigt avstånn"

Välkommen till Höstkonferens 10 september

Föreningen för regional biblioteksverksamhet arrangerar en digital konferens för dig som arbetar inom regional biblioteksverksamhet .
10 september ses vi kring frågor om samverkan, samarbete och för gemensamt lärande. Programmet består av föreläsare och workshops som ger möjlighet till att dela och lära tillsammans med kollegor.

Program 10 september

08:30 Hej och välkommen!

08:45-10:45 Samverkan – när, var, hur och varför
Utifrån boken Samverkan som gör skillnad kommer Anna Kelly leda oss genom en föreläsning och workshop kring vad det betyder att samverka framgångsrikt, när man ska göra det och varför man kanske ska låta bli ibland.

10:45-10:50 kort paus

10:50 – 11:50 Workshop-pass 1

Lunch

13:00-14:00 Samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner – är en armlängds avstånd en glasklar norm?

Johan Wänström, universitetslektor på Linköpings universitet, reflekterar över de övergripande förutsättningarna för samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner i kommunerna. Det samarbetet är relativt vagt reglerat i lag och ser dessutom olika ut i kommunerna. Kommunernas storlek kan vara en viktig faktor till skillnaderna. Historiskt sett har dessutom samarbetet förändrats mycket och det historiska arvet i det avseendet är på många håll fortfarande påtagligt.

14:00-14:20 fikapaus

14:20 -15:20 Workshop-pass 2

15:20-15:30 kort paus

15:30-16:15 Etiska och juridiska domäner i rollen som anställd i en politiskt styrd verksamhet; finns det en modell att hantera de dilemman som kan uppstå?
Ett reflekterande samtal mellan Sara Luthander, chefsjurist på fackförbundet DIK och Jonas Holm, jurist specialiserad på juridik som rör bl a biblioteksfrågor och digitalisering.

16:15 Återsamling; tack och adjö

 

Vi möts på Zoom och länk till mötet skickas ut via e-post i god tid.

Kostnad är 400 kr/person exklusive moms.

 

Du har möjlighet att välja två workshops, ett pass på förmiddagen, ett på eftermiddagen.

Välj också ett i reserv/pass, ifall du inte får ditt förstahandsval.

 

Anmälan och val av workshop gör du här https://regionbibliotekostergotland.se/events/frb2020/

Välkommen med din anmälan och sista anmälningsdag är 10 augusti.

 

10:50 – 11:50 Workshop-pass 1

Biblioteken levererar
Under våren släppte Regionbibliotek Stockholm skriften Berättelsen om Boken kommer. Samtidigt aktualiserades bibliotekens uppsökande verksamhet under den pågående krisen och nya arbetssätt för tillgängliggörande utvecklades snabbt på många bibliotek. Hur kan vi vidareutveckla dessa verksamheter och vilka lärdomar kan dras från vårens utmaningar och lösningar? Vi bjuder in till workshop med diskussion om detta.

Biblioterapi – litteraturläsning och skrivande för själsligt välbefinnande
Vi erbjuder att pröva på biblioterapi i två former: läsa tillsammans alternativt skriva tillsammans.

Ni kommer att få skapa själv eller ta del av andras texter och sedan ha möjlighet att dela med er av reflektioner/tankar/känslor över det skrivna eller lästa i gruppen.

Max antal platser: 8

Digitala tjänster för alla
Under ett år har vi arbetat tillsammans med folkbibliotek, boenden och dagliga verksamheter i tre kommuner i Östergötland, för att stärka äldre och personer med funktionsnedsättning i att använda olika digitala tjänster. Målet har varit att öka deras självständighet och delaktighet. Vi berättar hur vi gick tillväga, vilka effekter som uppnåddes och tips på sådant som man speciellt kan tänka på om man vill göra liknande.

Former för samarbete
Under maj-september utreder Digitalt först med användaren i fokus hur Digiteket kan ges en fortsättning efter projektets slut. Digiteket är ett samarbetsverktyg där kommun, region och stat arbetar tillsammans för att biblioteken ska ha redskapen att höja allmänhetens digitala kompetenser. I denna workshop delar konsultbolaget Crio sitt arbete och fördjupar sin förståelse för hur Digitekets kommande förvaltningsorganisation kan se ut. Medverkande: Mikael Petrén och Maria Ekendahl

Två nationella biblioteksprojekt i Skåne under lupp
De två nationella biblioteksprojekten Bokstart och Digitalt först med användaren i fokus löper under tre år 2018-2020, då också satsningen Stärkta bibliotek erbjuds.

Båda projekten vill invånarna något via biblioteken i samarbete med andra aktörer:

  • Bokstart vill stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera barnets språk och kommunikation. Tidig språkstimulans har stor betydelse för barnets språk- och läsutveckling.
  • Digitalt först – du som känner dig osäker på att använda digitala verktyg, och därmed inte kan vara delaktig i samhället fullt ut, biblioteket kan hjälpa dig!

Vad har de två projekten gemensamt och vad skiljer dem åt? Konkurrerar eller förstärker de varandra? Hur ser finansieringen och delaktigheten ut? Vilken roll har myndigheterna KB respektive KUR i projekten? Vilken roll och påverkan har den regionala biblioteksverksamheten?  Vilka avtryck och eventuell ändring av mind set tror vi har skett under projekttiden?

Workshopen kommer att ledas av Lena Arborelius, projektledare för DF i Skåne, och Annelien van der Tang Eliasson, samordnare av BS i Skåne. Vi ramar in den med en presentation av vad vi har kommit fram till och när vi håller workshopen ska deltagarna få möjlighet att reflektera utifrån sina egna erfarenheter av projekten!

 

14:20 -15:20 Workshop-pass 2

Ta kontrollen med en digital data-detox
Workshop inom projektet Mitt digitala jag delvis finansierad av Digitalt först.

Visst känns det ibland svårt att ha koll på vilka digitala fotspår vi lämnar efter oss på nätet och vad vi kan göra åt det? I denna workshop får du en visning av utställningen Glass Room Community Edition och ta del av den nya pedagogiska resursen Data Detox kit som finns översatt till svenska. Med ökad medvetenheten och konkreta tips på allt ifrån inställningar till alternativa verktyg, kan du reducera dina digitala utsläpp rejält. Utställningen och kitet kommer under hösten att finnas tillgängligt för alla bibliotek som aktivt vill bidra till att sprida kunskaper om integritet och säkerhet vidare till allmänheten.

Upptäck UX – att utbilda på Facebook
Redan innan pandemin drabbade oss hade Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Biblioteksutveckling Kalmar län dragit igång en utbildning kring UX, Upptäck UX, på Facebook. Vi startade utbildningen för att testa ett nytt sätt att interagera med biblioteken och samtidigt utbilda. Vi kommer under våren ha sju lärtillfällen plus en avslutningsworkshop tillsammans med Fabel.

Under vår workshop kommer du få testa att delta i ett lärtillfälle, vi kommer berätta om våra lärdomar i vår första Facebookutbildning, vad har fungerat och vad behöver vi göra bättre till nästa gång. Tips och trix.

Målsättningar för regional samverkan
Regionbibliotek Stockholm jobbar för närvarande med att ta fram en handlingsplan för att etablera en tydligare samverkan mellan folkbiblioteken i Stockholmsregionen. Vilka målsättningar är det som styr en sådan samverkan, och hur tas målen fram? Delta i workshop och diskutera målsättningar tillsammans med oss.

Vi kommer från Mars och alla andra kommer från Venus: Hur funkar samhandling i praktiken? – Den sanna berättelsen
Annelien van der Tang-Eliasson, Region Skånes kulturförvaltning och Sara Wijk, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg pratar om att 1+1 är långt mer än två, men också om svårigheter, hårt arbete och lärdomar från när de samverkat med andra sektorer, nivåer och organisationskulturer. De använder sig främst av exempel från Bokstart men diskussionerna och ämnet är applicerbara för all tvärsektoriell samverkan. Tillsammans med er vill de besvara frågor varför det gör så ont när litteratur och kultur bara ses som instrumentell? Hur olika är fält, politikområden och yrkeskategorier egentligen? Vad kan vi lära om oss själva när vi möter andra sektorer? Vilka är våra darlings och blinda fläckar? Vilka är knepen för att hitta styrkorna i olikheterna och skapa ömsesidig samhandling?