Föreningen för regional biblioteksverksamhet

Remissvar

Sveriges länsbibliotekariers remissvar om Lättlästutredningen

Sveriges länsbibliotekariers remissvar på Litteraturutredningens slutbetänkande om Läsandets kultur

Sveriges Länsbibliotekariers yttrande om bibliotekslag (september 2012)
Sveriges Länsbibliotekarier ställer sig bakom lagens anda att tydliggöra synen på teknikneutralitet när det gäller biblioteksmedia och användarperspektivet. Dock uppfattar SLB förslaget till ny bibliotekslag som i stora stycken otydligt, vagt och emellanåt motsägelsefullt.

SKL:s remissvar om bibliotekslag