Sveriges Länsbibliotekarier

Startsidan

Vision

Sverige ska vara en ledande biblioteksnation.

Verksamhetsidé

SLB kommunicerar bibliotekens funktion i samhället genom att agera gemensamt och påverka nationellt.

Värderingar

SLB ska vara aktiv, intressant och närvarande.

Taggmoln över SLB:s vision, värderingar och verksamhetsidé 

Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier har till syfte att utifrån ett regionalt perspektiv främja biblioteksutvecklingen i landet.

Föreningen ska fortlöpande följa utvecklingen inom området och agera både genom egna initiativ, och genom att vara remissinstans, motpart och samarbetspartner till andra aktörer inom området.